Yenilikçi ürün geliştirme

Modern teknikler sayesinde, artık günümüzde çapı bir mikrometre’ den (10- 100 nanometre)  az olan doldurucu partiküller elde etmek mümkündür. Bu süreçte, partiküllerin yüzeyleri daha sonra birbirlerine yapışıp topaklanmamaları (Agglomeration) için kaplanmalıdır, çünkü oluşabilecek bu topaklanmalar mikro dolduruculara benzer fiziksel özellikler taşıyacaklardır. Makrofil yapıya sahip kompozit materyalinin içeriğindeki doldurucu partikül oranını yükseltmek, viskozitenin düşmesini beraberinde getireceği ve materyal kullanıma uygunluğunu kaybedeceğinden, bu oranı değiştirmek oldukça güçtür.

 

Anglomere olmuş nano partiküller ise sıvı bir materyale benzer şekilde davranış gösterdiklerinden, doldurucu oranının yükselmesi viskoziteyi olumsuz etkilememektedir. Partiküllerin bu fiziksel davranışı sayesinde doldurucu oranını %90’ a çıkartmak mümkündür. Aynı zamanda %80 doldurucu oranına sahip Grandio Flow’ un da bu teknoloji olmadan üretilmesi mümkün değildir.

 

Nano partiküllerinin yüzey kaplamaları polimerizasyon esnasında matris ile mükemmel bağlanmasını sağlamaktadır. Zaten nano kompzitlerin mükemmel fiziksel özellikleri de bu bağlantı ile yüksek doldurucu oranının bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir.

ORMOCER

Ormocer kelimesi, Organically Modified Ceramics’ in kısaltılmışıdır, ve organik modifiye edilmiş seramik anlamına gelmektedir. Bu organik - anorganik hibrit polimerler Fraunhofer Enstitüsü tarafından geliştirilmişlerdir ve bize bir dizi enteresan özellik sunmaktadırlar. Silikat araştırmaları yapan Fraunhofer Ensitüsü, Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi ve VOCO’ nun birlikte yürüttüğü araştırma sonucunda bu materyal sınıfının dental alanda kullanımı sağlanmıştır.

 

Ormocer esaslı dental materyaller geleneksel kompozitlere kıyaslandığında kimi karakteristik özellikler sunmaktadırlar.

 

  • Düşük polimerizasyon büzülmesi
  • Yüksek biyouyumluluk
  • Geliştirilmiş ve yükseltilmiş estetik

 

bu özellikler arasında sayabileceğimiz bir kaçıdır.

Ormocer- teknolojisi tüm Admira ürünlerinde kullanılmaktadır.