0

Polityka prywatności

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą obecnością w Internecie. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej chcielibyśmy Państwa poinformować szczegółowo o tym, jak sobie z nią radzić. Oczywiście przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa niemieckiego i unijnego dotyczących ochrony danych i telekomunikacji.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Przy korzystaniu z naszych usług nie jest wymagane podanie danych osobowych. Przechowujemy tymczasowo wyłącznie dane dostępu zależne od ustawień przeglądarki, takie jak: informacje na temat typu i wersji przeglądarki oraz systemu operacyjnego użytkownika, informacje na temat dostawcy usług internetowych, z których korzysta użytkownik, adres IP użytkownika, data i godzina dostępu, adresy stron internetowych, za pośrednictwem których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej witryny, oraz adresy stron internetowych, z którymi system użytkownika uzyskał połączenie za pośrednictwem naszej strony.

Dane są analizowane wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają na identyfikację i wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. (f) rozporządzenia RODO). Z drugiej strony, gromadzimy wyłącznie dane osobowe ujawnione dobrowolnie przez użytkownika. Ich ujawnienie może nastąpić na przykład przy okazji zamawiania towaru, zgłaszania udziału w jednym z eventów VOCO lub rozpoczęcia subskrypcji naszego newslettera.

 

Wykorzystanie i ujawnienie danych osobowych

Jeśli między nami a Państwem mają być ustanawiane stosunki umowne, zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów. Obejmuje to w szczególności przekazywanie danych do firm transportowych, do ustanowionej przez Państwa centrali stomatologicznej lub do innych przedsiębiorstw kredytowych, wykorzystywanych do świadczenia usług lub zarządzania zamówieniami na usługi.

Podany przez Państwa adres mailowy będzie wykorzystywany tylko do celów marketingowych firmy VOCO do czasu wypisania z newslettera. Wypisanie jest zawsze możliwe. Prosimy o kontakt.

 

Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczka)

Pliki „cookies” służą do zwiększania wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki przez witrynę, którą w danej chwili odwiedzasz. Są one przechowywane na Państwa komputerze. Po zakończeniu sesji przeglądarki i opuszczeniu naszej strony internetowej, większość tych plików zostaną automatycznie wykasowywane z Państwa dysku twardego („ciasteczka sesyjne”). Tak zwane "trwałe ciasteczka" lub „Set-Cookies”, pozostają na komputerze i pozwalają nam na rozpoznanie Państwa podczas następnej wizyty.

Nasze firmy partnerskie nie mają prawa zbierać danych osobowych na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie, tak, aby je potem przetwarzać lub wykorzystywać.

Macie Państwo możliwość zapobiegania zapisywania plików cookie’s na komputerze za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Funkcjonalność naszej oferty będzie wtedy jednak ograniczona.

 

Korzystanie z Google Analyctic

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy Web przez firmę Google Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej naszej firmy (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane na serwer Google w USA i na nim zapisywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia z innych stron www z usługami pokrewnymi. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, także wtedy, kiedy wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może również zapobiec przekazaniu danych generowanych przez plik cookie, dotyczących wykorzystania przez niego witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zamiast korzystać z wtyczki do przeglądarki, zwłaszcza podczas przeglądania witryn internetowych na urządzeniach mobilnych, użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając następujący link: Deactivate Google Analytics. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie z informacją o odmowie zgody, co zapobiegnie gromadzeniu danych użytkownika podczas kolejnych wizyt w tej witrynie. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionego celu.

Chcielibyśmy podkreślić, że w świetle debaty na temat wykorzystania narzędzi analitycznych z pełnych adresów IP w celu wykluczenia bezpośredniego, osobistego adresu IP, strony są przetwarzane tylko w skrócie, gdyż korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()".
Szczegółowe informacje na temat regulaminu korzystania z witryny i ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

 

Korzystanie z Google reCaptcha

W niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA świadczonej przez spółkę Google Inc. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy. Usługa ta umożliwia przede wszystkim ustalenie, czy dostarczone dane zostały wprowadzone do formularza przez człowieka, czy też w wyniku mechanicznego i zautomatyzowanego przetwarzania danych, co stanowi nadużycie. Korzystanie z tej usługi wiąże się z koniecznością przesyłania do spółki Google adresu IP i wszelkich innych danych niezbędnych spółce Google w celu świadczenia usługi reCAPTCHA. W tym kontekście zastosowanie mają różniące się od powyższych postanowienia Google Inc. dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat polityki ochrony prywatności spółki Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Korzystanie z wtyczek serwisu Facebook

Na niektórych stronach w naszej witrynie internetowej zainstalowane są wtyczki z łączem do serwisu społecznościowego Facebook. Należy podkreślić, że podczas odwiedzin na naszych stronach dane użytkownika nie są automatycznie przekazywane do serwisu Facebook. Użytkownik sam decyduje o przekazaniu swoich danych do serwisu Facebook i skorzystaniu z możliwości udostępnienia naszych stron innym osobom korzystającym z tego serwisu społecznościowego. Wtyczki w naszej witrynie internetowej są wyraźnie oznaczone przy pomocy logo i przycisków serwisów społecznościowych. Po naciśnięciu przycisku następuje aktywacja łącza i za pośrednictwem odpowiedniej wtyczki zostaje ustanowione połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem serwisu społecznościowego. W ten sposób serwisy społecznościowe uzyskują informację o odwiedzeniu naszej witryny internetowej przez użytkownika wraz z jego adresem IP. Wciśnięcie przycisku serwisu społecznościowego po zalogowaniu się na konto użytkownika umożliwia stworzenie w profilu użytkownika w serwisie społecznościowym łącza do treści prezentowanych na naszych stronach internetowych. W oparciu o to serwis społecznościowy jest w stanie powiązać odwiedziny użytkownika na naszych stronach internetowych z kontem użytkownika. Należy podkreślić, że jako podmiot prowadzący strony internetowe, nasza firma nie dysponuje wiedzą na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez dostawców serwisów społecznościowych. Dodatkowe informacje można uzyskać po zapoznaniu się z oświadczeniem o prywatności danych serwisów społecznościowych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by odwiedziny na naszych stronach internetowych zostały powiązane z jego kontem użytkownika, powinien wylogować się z serwisów społecznościowych.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu korzystania z witryny i ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Korzystanie z wtyczek serwisu YouTube

W naszej witrynie znajdują się przechowywane pod adresem https://www.YouTube.com filmy z serwisu YouTube, które można odtwarzać bezpośrednio z naszej witryny internetowej. Aby uzyskać dostęp do kanału VOCO GmbH w serwisie YouTube, należy wcisnąć dedykowane przyciski YouTube. Właścicielem serwisu YouTube jest spółka Google Inc. z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Filmy zostały zamieszczone w witrynie w „trybie rozszerzonej ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane dotyczące użytkownika nie mogą zostać przekazane do serwisu YouTube, jeżeli użytkownik nie odtwarza filmów. Ponadto przyciski YouTube zostały zablokowane i nie następuje transfer danych. Nie mamy żadnej kontroli nad przekazem danych podczas odtwarzania filmów lub po odblokowaniu przycisków YouTube przez użytkownika. Podczas odwiedzin na naszym kanale YouTube/odtwarzania filmów, serwis YouTube otrzymuje informacje na temat odwiedzonych przez użytkownika stron internetowych naszej firmy, typu i wersji przeglądarki oraz systemu operacyjnego użytkownika, dostawcy usług internetowych, z których korzysta użytkownik, adresu IP użytkownika oraz daty i godziny dostępu. Transfer danych następuje niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z serwisu YouTube po zalogowaniu na swoje konto użytkownika w tym serwisie, czy też nie posiada w tym serwisie konta użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany za pośrednictwem swojego konta w serwisie Google, jego dane zostają przypisane bezpośrednio do jego konta użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by tego typu dane zostały powiązane z jego profilem w serwisie YouTube, powinien wylogować się przed rozpoczęciem odtwarzania filmu/odblokowaniem przycisku.

 

Automatyczny wybór języka

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę, język naszej witryny jest wybierany automatycznie, w zależności od lokalizacji użytkownika (kraju). Aby to umożliwić, lokalizacja ustalana jest automatycznie na podstawie adresu IP, z którego użytkownik łączy się ze stroną. W celu określenia, w jakim kraju znajduje się użytkownik, korzystamy z usług firmy CURRY Services GmbH, z siedzibą w Hünenberg am See w Szwajcarii. Dlatego też adresy IP użytkowników strony przesyłane są na serwer w Szwajcarii i tam przetwarzane są przez CURRY Services GmbH. Następnie informacja o kraju, w którym znajduje się użytkownik jest przesyłana przez CURRY Services na nasz serwer, gdzie wykorzystywana jest na potrzeby automatycznego wyboru języka. Adres IP jest usuwany z serwera CURRY Services natychmiast po przesłaniu do nas kodu kraju. Firma CURRY Services nie przechowuje tych danych, ani nie łączy ich z innymi danymi (osobowymi). Z powodów związanych z wydajnością adresy IP użytkowników zapisywane są na naszych serwerach przez oprogramowanie contentXXL, służące do zarządzania zawartością naszej witryny internetowej. Zgodnie z art. 44-45 unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych, transmisja danych na serwery firmy CURRY Services jest dozwolona, gdyż według tego rozporządzenia poziom bezpieczeństwa danych w Szwajcarii jest porównywalny z Niemcami. Jeśli nie zgadzasz się na transmisję swojego adresu IP na serwery firmy CURRY Services GmbH, to kliknij poniższy link: Wyłącz automatyczny wybór języka. Kliknięcie tego linku spowoduje, że w przyszłości twój adres nie będzie przesyłany na serwery wymienionej powyżej firmy.

 

Prawo do informacji

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego uzyskania dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, oraz ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

Kontakt w cel ochrony danych

Jeśli mają Państwo więcej pytań odnośnie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych, chcą Państwo otrzymać więcej informacji, poprawić, zablokować lub usunąć dane albo chcą Państwo cofnąć wyrażone zgody prosimy o kontakt.

 

Adres korespondencyjny:

VOCO GmbH
Polityka prywatności
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven