Zarządzania jakością

Udowodniona jakość „made in germany”

Wszystkie wyroby marki VOCO są opracowywane, wytwarzane i składane w najnowocześniejszych laboratoriach i zakładach produkcyjnych w centrali firmy w Cuxhaven. Pozwala nam to zapewniać odpowiednie warunki do skutecznej i elastycznej współpracy wielu działów, a także pilnować jakości produktów poprzez uważne monitorowanie procesów wytwórczych. Dzięki skrupulatnym testom i zatwierdzonemu systemowi zarządzania jakością możemy dać gwarancję, że nasze produkty oznaczone sygnaturą „Made in Germany” zawsze spełniają najwyższe standardy dotyczące jakości.

 

W 1994 roku firma VOCO była jednym z pierwszych producentów produktów stomatologicznych w Niemczech, którzy wdrożyli zatwierdzony system zarządzania jakością. Wszystkie etapy rozwoju produktów i procesy wytwórcze podlegają ścisłej kontroli. Pozwala nam to utrzymywać niezmiennie wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości w odniesieniu do prac rozwojowych nad produktami i ich wytwarzania. VOCO posiada certyfikat ISO 13485, a jej procedury są zgodne z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych – Załącznik II oraz przepisami niemieckiej ustawy o lekach oraz przepisami wydanymi przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).