Nowe formy aplikacji

Badania i praca rozwojowa firmy VOCO nie ogranicza się tylko do opracowywania wydajnych materiałów stomatologicznych, ale skupia się również z powodzeniam od lat na rozwoju nowych form aplikacji. Podczas badań opracowano wiele nowych systemów, np:

 

  • Kapsułki aplikacyjne do cementów
  • Praktyczne jedno i dwukomorowe - Single Doses
  • StrzykawkaNDT (non-dripping technology) dla płynnych kompozytów
  • Przyjazne w obsłudze strzykawki obrotowe

Wyznaczanie standardów w opracowywaniu innowacyjnych produktów stomatologicznych

Nowatorstwo firmy VOCO widać również w podejściu do projektowania opakowań i technologii aplikacji produktów. Rozmaite opatentowane przez nas specjalistyczne rozwiązania pozwalają na aplikowanie produktów w prosty, wydajny i higieniczny sposób. Obejmują one np. blistry SingleDose, w których sprzedawane są systemy wiążące VOCO i preparaty do fluoryzacji oraz kapsułki do bezpośredniej aplikacji AC dla materiałów szkło-jonomerowych. Najnowsza generacja kapsułek do bezpośredniej aplikacji AC umożliwia szybkie i łatwe nakładanie produktów bez konieczności stosowania oddzielnego aktywatora, a ilość materiału zawartego w kapsułkach jest znacznie większa niż w podobnych produktach oferowanych przez inne firmy. Dla materiałów płynnych zaprojektowaliśmy specjalną strzykawkę NDT® (ang. non-dripping technology). Ta innowacyjna technologia pozwala zapobiec samoczynnemu wyciekaniu i kapaniu, dzięki czemu aplikacja produktów VOCO odbywa się bezpiecznie i bez strat zawartego materiału.