Innovativ product development

Najnowsze tchnologie umożliwiają dziś produkcję wypełniaczy o średnicy mniejszej niż jeden mikrometr (10-100 nanometrów). Podczas tego procesu powierzchnia pojedyńczych cząsteczek musi zostać pokryta, ponieważ cząsteczki bez pokrycia o tak małej wielkości, łączą się w większe skupiska (aglomeracja). Takie aglomeraty zachowują się w kwestiach fizycznych jak mikrowypełniacze. Zwiększanie zawartości wypełniacza kompozytu mikrocząsteczkami wpływa na płynność, dlatego nie można dowolnie zwiększać zawartości wypełniaczy - materiał byłby za twardy do pracy nim.

 

Nie połączone / sklejone cząsteczki nano zachowują się natomiast bardziej jak płyn, dzięki czemu zawartość wypełniaczy nie ma aż tak dużego wpływu na na płynność materiału. Tylko ten sposób umożliwia produkcję kompozytów o zawartości wypełniacza w granicach 90%. Również płynny kompozyt Grandio Flow o zawartości wypełniacza ponad 80% byłby niemożliwy do stworzenia bez użycia technologii nano.

 

Pokrycie powierzchni cząsteczek nano zapewnia silne związanie z żywicą podczas polimeryzacji - ta zwiększona siła połączenia wspólnie z wysoką zawartością wypełniaczy jest warunkiem wyjątkowych właściwości kompozytów z cząsteczkami nano.

ORMOCER

Wyrażenie Ormocer jest skrótem od Organically Modified Ceramics (organicznie zmodyfikowana ceramika). Te organiczne-nieorganiczne polimery hybrydowe zostały opracowane w Instutucie Fraunhofer i wykazują wiele interesujących właściwości. Współpraca naukowa między VOCO i m.in. Instututem Fraunhofer oraz Wyższej Szkoły Medycznej w Hannover zaowocowała wykorzystaniem właściwości tych materiałów w medycynie stomatologicznej.

 

Oparte na Ormocer ach meteriały stomatologiczne oferują w porównaniu do tradycyjnych kompozytów charakterystyczne zalety. Są nimi przede wszystkim:

 

  • bardzo mały skurcz polimeryzacujny
  • wysoka biokompatybilność
  • zwiększona estetyka

 

Technologia Ormocer owa stosowana jest w produktach z grupy Admira.